Bulgaristan’daki Türk kimliği mücahitleri

Bultürk Kadınlar Kurultay'ından bir kare..
Bultürk Kadınlar Kurultay'ından bir kare..
Av. Seniha R. SABRİ yazdı:

Türk kadınının; gerek sevgi ve şefkati ile, gerek çalışkanlığı ile, gerek bu topraklardaki zorlu hayat koşullarına ve hatta yok edilmeye karşı dik duruşu ve mücadelesi ile Bulgaristan’da Osmanlı mirası olan bizleri ve Türklüğü geçmişten geleceğe taşıyıp yaşatmaktaki rolü büyüktür. Osmanlı zamanından bu zamana kadar, Anadolu’dan Bulgar ve genel olarak Balkan topraklarına, belli aralıklarla kimi yeniden Anadolu’ya, bizim tabirimizce Anavatan Türkiye’ye ve dünyanın başka bir çok ülkesine türlü göçlere ve asimilas-yon zulümlerine maruz kalmış olsa da; anadilimizi, dinimizi, örf ve adetlerimizi hapis cezası ve işkence tehlikesi altında bile gizli gizli öğreterek Türk-lüğümüzü yaşatan gelenekçi ve ayni zamanda ön görüşlü aydın Türk kadınlarımızdır.

Bulgaristan’daki yedi etnik azınlık toplumluluklarından biri olsak da, halk bilgeliği çok zengin, adetleri, gelenekleri yerleşmiş, kendi yazılı edebiyatı ve yaygın kültürü olan bir tek biz varız. Bir cihan imparatorluğu medeniyetinin devamıyız. Öyle sarsılmaz bir temel üzerinde diğer azınlıklar arasında başı çeken, aydınlık veren, kimlik belirleyen, anadili ve dinine bağlı bir topluluğuz. 1985’ten sonra illegal ve yarı gizli örgütlenerek politik kimlik oluşturup siyaset sahnesine çıktık. Son 140 yılda çıkardığımız 186 gazete, 58 dergi, 400 den fazla kitap fikirsel ve ruhsal bütünlüğümüzü oluşturdu. Baş Müftülükte, Diyanetimizde, okullarımızda, özendirici sanatımızda ve tiyatro ve okuma evlerimizde, gazete ve radyo yayınlarımızda kurumsallaştık. Osmanlı’dan Bulgar devletine 2 700 okul ve medreseyle, 2 537 cami ve mescitle, köy ve kasabalarda aydın tabakamızla geçtik.

Politik kavgamızı Bulgaristan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun, kadın erkek demeden her Türkün kafasında veriyoruz. Tarihi revize edip, durmuyor, yenidünya görüşü arıyoruz. Bulgaristan‘daki kadın cümresi çok çalışkandır. Yıllar içinde kendi doktor, mühendis, öğretmen ve sanatçılarımızı yetiştirdik. 1989 Ayaklanmamız, bir kadın ayaklanmasıdır, hak ve özgürlük, adalet ve demokrasi davası olarak siyasi niteliklidir, rejim devirmiştir.

Bultürk Kadınlar Kurultay'ından bir kare..
Bultürk Kadınlar Kurultay’ından bir kare..

HER ATEŞİMİZ

Bu ön görüşlü kadınlarımız ne şartlar altında, hangi politik rejimde ve hangi ülkede yaşarsa yaşasın geçmişten günümüze Türk kimliğimizi yaşatmak için kenarda köşede başını eğip sıkışıp durmamış. Hayatımızın hem edebi, hem sosyal hem politik her alanında; barış, demokrasi, adalet, insan kardeşliği, hak ve özgürlük fikirlerini hedef edinip yaymak amaçlı aktif olarak gerek dernekler kurarak, gerek tankların karşısına dikilerek, ölüm kamplarını göze alarak, hatta işkence gördü; oğlunu kızını bebeğini şehit verdi lakin Türklüğümüzden vazgeçmeyi aklından dahi geçirmedi.

Dünya şampiyonalarında birçok Bulgaristanlı Türk gencimiz, kimi spor dalında, kimi satranç, kimi bilimde başarılara imza atmıştır. Bu başarıların kökünde bir Türk ananın onuru, Türk kadının şerefi, zekâsı ve bilgeliği var. Gelecek bizimdir. Hayat ateşimiz, gönül motorumuz Türk olmak, Türk kalmak ve Türk olarak yaşamak. Doğurduğumuz çocukların hepsi Türk’tür. Türklük davası eridir. Algıladığımız dünyayı Türkçe, Türk bilinciyle, Türk ana algısıyla okumak, duyumsamak, sentez etmek ve yorumlamak ana görevimizdir.

Frankfurt Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği Genel Başkanın
“Türk Dünyasında Kadın” Konferansında konuşması
Tarih: Mart 2019 İstanbul