İş kaybınız ile alakalı müracaatı ay sonuna kadar yapınız

Kısa Çalışma için yapılması gerekenleri deryelen Cem Şentürk, ödemenin müracaatın yapıldığı aydan itibaren yapıldığını, bunun mağduriyet yaşayanların acele etmesi gerektiğini söyledi.

TAM hazırladı.
TAM hazırladı.

ESSEN (Öztürk)

Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi ’Kültürlerarası İletişim ve İş Piyasasına Uyum’ Program Yöneticisi Cem Şentürk,  esnafları bilgilendirmeye devam ediyor. Kısa Çalışma için yapılması gerekenleri deryelen Cem Şentürk, ödemenin müracaatın yapıldığı aydan itibaren yapıldığını, bunun mağduriyet yaşayanların acele etmesi gerektiğini söyledi.

Cem Şentürk hazırladı.
Cem Şentürk hazırladı.

Açıklamada yer alan bilgiler:

Eğer içinde bulunulan ayda işletmede istihdam edilen çalışanların en az yüzde onu, brüt maaşında yüzde onluk kayba uğruyorsa kısa çalışma ödeneğinden (Kurzarbeitergeld) yararlanılabilir. Yardımcı personelin de işletme personeli sayıldığını ancak kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadıklarını lütfen göz önünde bulundurunuz. Ancak ciddi düzeyde kayıp durumunda asgari koşulların yerine getirilebilmesi için dahil edilebilirler.

Çalışılamayan iş saatleri için doğan sosyal güvenlik ödemeleri, çalışanlar ile kısa süreli çalışma konusunda anlaşmaya varılmışsa % 100 oranında üstlenilir.

Taşeron işçi olarak çalışan kişiler de kısa süreli çalışma yoluna gidebilirler ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanırlar.

 Kısa çalışma ödeneğinin miktarı:

Kısa çalışma ödeneği, talepte bulunulan dönemdeki net kazanç farkının % 67‘si (dikkate alınabilir yaşta çocuk varsa) veya % 60‘ı (çocuksuz çalışanlarda) kadardır. Azami yararlanma süresi 12 aydır.

Kısa çalışma ödeneği hak kazanılan dönemde erişilen sosyal ödeme mükellefiyetli iş ücretinin sosyal sigorta ödemeleri normal çalışma ücretinde olduğu gibi iş veren ve çalışanlar tarafından paylaşılır. Kısa süreli çalışmadan doğan sosyal ödemeler mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde işveren tarafından tek başına karşılanmalıdır. Duyurusu yapılan yasal düzenlemelerin resmi olarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mart 2020’den itibaren bu ödemelerin bedeli % 100 oranında işverene iade edilecektir.

İşletmeye ilişkin koşullar:

İşletmede sadece bir personelin istihdam edilmesi halinde dahi işletmeye ilişkin koşullar yerine getirilmiş sayılır.

Kişisel koşullar:

Kişisel koşulların yerine getirilmiş sayılması için,

·  çalışanın iş kaybı durumunda sosyal sigortalı bir işi sürdürmesi, zorunlu nedenlerle işe devam etmesi veya mesleki eğitimin bitimini müteakip olarak iş üstlenmesi,

    ·  iş akdinin tek taraflı ya da karşılıklı anlaşma ile fesh edilmemiş olması,

    ·  çalışanın kısa süreli çalışma ödeneğinden hariç tutulmaması (Örneğin hastalık ödeneğinden yararlanma) gerekir. 

Ekonomik nedenlere olası örnekler:

·  Çin’den üretim parçaları alan bir işletmeye yeni parçaların gelmemesi ve bu parçaların piyasada başka bir yerden temin edilememesi.

·  Koronavirüs nedeniyle iptal edilen fuarlar nedeniyle bir fuar standı inşa firmasının iş kayıpları

Karşı konulamaz olaylara olası bir örnek:

· Özel bir anaokulundaki eğitmen veya çocuklardan birinde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle kurumun resmi kararla 14 gün süreyle kapatılması (doğrudan mağduriyet)

Müracaatlar İş Ajanslarına yapılacak

Bu durumda gerçekten ücret kaybının yaşandığı bir iş kaybının III. nolu Sosyal Kanun’da belirtilen manada ortaya çıkıp çıkmadığı incelenmelidir. Zira Enfeksiyonlardan Korunma Yasası (KRV’de belediye birliklerince ödenmektedir) veya işe ara verme sigortaları vasıtası ile de ücretlerin ödenmeye devam etmesi mümkün olabilmektedir.

İş kaybının işletmenin merkezinin bulunduğu yerdeki İş Ajansı’na yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim, işletme veya işletmenin temsilcisi tarafından yapılabilir ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılacak tüm süre için geçerlidir. Kısa süreli çalışma ödeneği en erken, bildirimin İş Ajansı’na yapıldığı aydan itibaren ödenmeye başlar.